Modele koncesji

Koncesja jest aktem Administracyjnym wydawanym przez orgue koncesyjny, qui upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesję stosuje się w oynatıcı działalności, która ma szczególne znaczenie ze względu na ai ważny interes Publiczny lub na sécurité państwa i obywateli. Innymi słowy, koncesja jest aktem zgody władz publicznych na Podjęcie je prowadzenie działalności przez określonego przedsiębiorcę. JEJ forma jest bardzo zbliżona do pozwolenia, z tym że koncesja udzielana jest tylko w pewnym zakresie działalności gospodarczej. Co ważne, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana je cofnięcie Koncesji których w drodze decyzji organu właściwego, CZYLI ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania Koncesji. Koncesji udziela się na Czas określony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, Chyba, że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie Koncesji na Czas krótszy. Za Klasyczny modèle Koncesji uznaje się konstrukcję prawną powstałą nous Francji (wraz z modyfikacjami wykształconymi przez naukę niemiecką). Modelowy (uznawany ne Dzisiaj za Klasyczny) SchemaT Koncesji charakteryzuje się następującymi cechami: udzielenie Koncesji których w drodze decyzji. Koncesji udziela się na określony Czas, co do zasady nie krótszy niż 2 Lata i nie dłuższy niż 50 lat. posiadania Koncesji, licence lub wpisu do rejestru działalności regulowanej wymaga: jedną z podstawowych Cech Koncesji wyróżniającą ją formalnie OD zezwolenia Jest wyodrębnienie ogólnej Regulacji dotyczącej postępowania o zgodnie Koncesji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [c].

W akcie koncesyjnym-un szerjay w spółdzielniach koncesyjnym-zachodzącym między organem koncesyjnym a koncesjonariuszem przeplatają się verrouillés elementy klasycznego spółdzielniach administracyjno – prawnego z elementami dodatkowymi, czyniącymi z`en szczególną Postać spółdzielniach administracyjno – gospodarczego. Nadal występuje w NIM podległość kompetencyjna petenta, wyrażająca typową dla stosunków Handlowej nierównorzde ność podmiotów. Jednak jest Ona Ograniczona obowiązkiem organu (wynikającym z powinności Ochrony – realizowania – interesu publicznego) Jakim jest zabezpieczenie określonej ilości i jakości świadczeń koncesyjnych.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.